Senaste nyheterna

Rapporter och analyser om pandemin

2022-06-23 Aktiviteten på campus tillbaka till nivån före pandemin 

Under pandemin sjönk aktivitetsnivåerna kraftigt på universitetcampus runt om i Sverige. Men nu redan nu är nivåerna tillbaka till innan pandemin. Det visar de senaste siffrorna från Universitetskanslersämbetets mätningar av mobildata.

2022-03-30 Coronapandemin och arbetsmarknaden för nyutexaminerade studenter 2021 

UKÄ har tagit fram snabbstatistik för att undersöka hur coronapandemin kan ha påverkat möjligheten till försörjning på arbetsmarknaden för dem som nyligen har examinerats på grundnivå och avancerad nivå i högskolan.

2022-03-15 Studenternas genomströmning opåverkad – men fortsatt fler disciplinåtgärder 

Det går inte att se några tydliga effekter av coronapandemin på studenternas genomströmning i utbildningen vid universitet och högskolor. Samtidigt blev fortsatt fler studenter föremål för disciplinåtgärder under 2021. Jämfört med före pandemin har det skett en fördubbling av antalet fällda studenter.

Andras nyheter med koppling till pandemin

2022-03-01 The Second IAU Global Survey Report on the Impact of COVID-19

The International Association of Universities skickade i februari 2022 ut en global enkät för att undersöka högskolans situation ett år in i pandemin. Rapporten med svar ger en väldigt detaljerad bild av hur lärosäten världen över har påverkats av pandemin. Rapport från IAU.

2021-07-01 The state of higher education – One year in to the COVID-19 pandemic

När de fysiska campus stängdes stördes undervisingen inom högre utbildning, och belyste behovet hos beslutsfattare att uppdatera sina undervisnings- och policymodeller. OECD har publicerat en rapport med jämförande statistik från ett antal utbildningssystem för att följa utvecklingen inom sektorn för högre utbildning. Rapport från OECD.

2021-04-13 Omleggingen til digital undervisning i universitets- og høgskolesektoren har hatt en pris

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har publicerat en omfattande rapport som visar hur forskare och studenter upplevt pandemisituationen. Till exempel har studenter lagt mer tid på egenstudier, medan forskare lagt mindre tid på forskning och mer på undervisning. Rapport från NIFU.