Senaste nyheterna

Rapporter och analyser om pandemin

2022-03-15 Studenternas genomströmning opåverkad – men fortsatt fler disciplinåtgärder 

Det går inte att se några tydliga effekter av coronapandemin på studenternas genomströmning i utbildningen vid universitet och högskolor. Samtidigt blev fortsatt fler studenter föremål för disciplinåtgärder under 2021. Jämfört med före pandemin har det skett en fördubbling av antalet fällda studenter.

2022-02-24 Inga stora effekter på genomströmningen under pandemin

En majoritet av studenterna är nöjda med undervisningen under pandemin, och de har fått ungefär samma mängd lärarledd tid som innan pandemin. Men de flesta studenter har upplevt mer stress och oro. Även doktoranderna tycker att det fungerat bra att arbeta på distans, men för många går avhandlingsarbetet långsammare än planerat.

2021-12-22 Inflödet till högskolan under coronapandemin

Under coronapandemin har intresset för högskolestudier ökat och antalet sökanden som inte tidigare har läst inom högskolan är nu högre än någonsin tidigare. Sökantalet har ökat mest bland 19-åringar och de över 30. Lärosätena har också antagit fler utan tidigare högskoleerfarenhet och antalet nybörjare har ökat, även om dessa ökningar inte fullt ut motsvarar det ökade intresset.

Andras nyheter med koppling till pandemin

2022-03-01 The Second IAU Global Survey Report on the Impact of COVID-19

The International Association of Universities skickade i februari 2022 ut en global enkät för att undersöka högskolans situation ett år in i pandemin. Rapporten med svar ger en väldigt detaljerad bild av hur lärosäten världen över har påverkats av pandemin. Rapport från IAU.

2021-07-01 The state of higher education – One year in to the COVID-19 pandemic

När de fysiska campus stängdes stördes undervisingen inom högre utbildning, och belyste behovet hos beslutsfattare att uppdatera sina undervisnings- och policymodeller. OECD har publicerat en rapport med jämförande statistik från ett antal utbildningssystem för att följa utvecklingen inom sektorn för högre utbildning. Rapport från OECD.

2021-04-13 Omleggingen til digital undervisning i universitets- og høgskolesektoren har hatt en pris

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har publicerat en omfattande rapport som visar hur forskare och studenter upplevt pandemisituationen. Till exempel har studenter lagt mer tid på egenstudier, medan forskare lagt mindre tid på forskning och mer på undervisning. Rapport från NIFU.