Regeringsuppdrag

Utöver de uppgifter som UKA ska genomföra enligt sin instruktion får myndigheten också olika uppdrag från regeringen i det årliga regleringsbrevet, eller via särskilda regeringsbeslut. Här finns information om pågående och nyligen avslutade regeringsuppdrag.

Pågående uppdrag

Återkommande uppdrag

Avslutade uppdrag