Regeringsuppdrag

Varje år får UKÄ ett regleringsbrev. I detta och genom särskilda beslut får vi olika regeringsuppdrag. Här finns information om några av våra pågående regeringsuppdrag.