Lulesamiska / Julevsámegiella: Universitets­kanslers­ämbetet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) galggá åvdedit svieriga allaskåvlåv. Mijá doajmma gåbttjå åvdemusát gålmmå suorge.

Åhpadusá kvalitehta gähttjam

Árvustallap åhpadusájt ma båhtusav vaddi eksámaj nannitjit vaj dievddi rávkalvisájt alep åhpadussaj. UKÄ árvustallá aj åtsålvisájt eksámalåbij birra universitejtajs ja allaskåvlåjs.

Dåbelijtjuovvom ja statistijkka

Åvdåsvásstadusáv adnep almulasj statistijkas allaskåvllåsuorggáj mij mierkki tjoaggem, giehtadallam ja guoradallam diedojs allaskåvllåsuorges. Gähttjap åvdedimev allaskåvlån ja dåbelijtjuovvop ja guoradallap universitejtaj ja allaskåvlåj dåjmav.

Dárkkelisvuoda gähttjam

Gähttjap aj man dárkkelit universitejta ja allaskåvlå ávkkiji ietjasa luohkojt.

Oahpperiektá ja gähttjo

Gehtjatjit oahppij riektásihkarvuodav gähttjap gåktu universitejta ja allaskåvlå lágajt ja biejadusájt anodi. Universitejtaj ja allaskåvlåj gähttjo dagáduvvá goappátjagá ietjas álggaga baktu ja aktugattjaj bajedime maŋŋela.

UKÄ doarjju aj åssudagáv Högskolans avskiljandenämnd (HAN) ja Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Avskiljandenämnden árvustallá ássjij birra oahppijt allaskåvllååhpadusás sieradit. Överklagandenämnden árvustallá gujddimijt märrádusájs ma li mierredum allaskåvllåsuorgen ja suorgen viddnoallaskåvllåj.

Organsisasjåvnnå

Universitetskanslerämbeta oajvve l Universitäjttakansler. Mij lip bájkoj 90 bargge, organsiseridum gålmå ássjeåssudahkaj, åssudahka tjuottjudussaj ja IT:aj ja kommunikasjåvnnådåjmadahka.

Aktavuodav válde mijájn

Telefåvnnå: 08-563 085 00

Påvsstadrässa: Box 6024, 121 06, Johanneshov

Manádimadrässa: Hammarbybacken 31, Johanneshov

E-påvsstå: registrator@uka.se

Aktavuohtadiedo gájkka bargijda gávnnu www.uka.se