Finska / Suomeksi: Tämä on Yliopiston kanslerinvirasto

Yliopiston kanslerinviraston (UKÄ) tehtävänä on vahvistaa Ruotsin korkeakoululaitosta. Toimintamme kattaa etupäässä kolme aluetta:

Koulutusten laadun tarkastus

Arvioimme tutkintoihin johtavia koulutuksia varmistaaksemme, että ne täyttävät korkeammalle koulutukselle asetettavat vaatimukset. UKÄ käsittelee myös yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintolupahakemukset.

Seuranta ja tilastot

Vastaamme korkeakoulusektorin virallisista tilastoista, mikä merkitsee korkeakoulusektorilta saatavien tietojen keräämistä, työstämistä ja analyysia. Valvomme korkeakoulujen kehitystä ja seuraamme sekä analysoimme yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaa.

Tehokkuuden tarkastaminen

Tarkastamme myös, miten tehokkaasti yliopistot ja korkeakoulut käyttävät resurssejaan.

Opiskelijaturva ja valvonta

Opiskelijoiden oikeusturvan valvomiseksi tarkastamme, miten yliopistot ja korkeakoulut soveltavat lakeja ja asetuksia. Suoritamme yliopistojen ja korkeakoulujen valvontaa sekä omasta aloitteestamme että yksityishenkilöiltä saamiemme ilmoitusten perusteella.

UKÄ antaa myös kansliatukea korkeakoulujen erottamislautakunnalle (HAN) ja korkeakoulujen valituslautakunnalle (ÖNH). Erottamislautakunta käsittelee opiskelijoiden erottamista korkeakouluopinnoista käsitteleviä asioita. Valituslautakunta käsittelee valituksia päätöksistä, jotka on tehty korkeakoulusektorilla ja ammattikorkeakoulusektorilla.

Organisaatio

Yliopiston kansleri on Yliopiston kanslerinviraston päällikkö. Virastolla on 90 työntekijää, jotka on organisoitu kolmeen asiaosastoon, yhteen hallinto-osastoon ja IT- sekä viestintäsihteeristöön.

Yhteydenotot

Puhelin: 08-563 085 00

Postiosoite: Box 6024, 121 06, Johanneshov

Käyntiosoite: Hammarbybacken 31, Johanneshov

Sähköposti: registrator@uka.se

Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot ovat sivustolla www.uka.se