UKÄ-projekt nätverk forskarutbildning

Under år 2019 och 2020 genomför UKÄ ett myndighetsövergripande projekt för att stärka och förmedla kunskap om forskarutbildning.

Projektet nätverk forskarutbildning ska stärka intern och extern kännedom om UKÄ:s samlade kunskap, resultat och rapporter inom forskarutbildningsområdet. UKÄ:s samlade kunskap om forskarutbildning ska genomlysas, analyseras och spridas både inom och utanför myndigheten.

Ytterligare ett syfte med projektet är att identifiera kunskapsluckor och frågeområden i behov av fortsatt utredning som kan bidra till utveckling inom sektorn. En god dialog med sektorn är en förutsättning för att kunna skapa en överblick och fånga in frågor där mer kunskap behöver utvecklas. Utöver interna och externa seminarieserier kommer nätverk forskarutbildning därför att besöka lärosäten och presentera projektet. På sikt kommer ett antal lärosäten att bjudas in för bildandet av ett extern nätverk för forskarutbildning.

Projektet pågår under 2019 och 2020. Parallellt kommer även systerprojektet om lärarutbildning att bedrivas.