UKÄ -projekt lärarutbildning

UKÄ har en mängd uppdrag gör många aktiviteter som är kopplade till lärarutbildningarna. För att ge en samlad bild och sprida kunskap om lärarutbildningsområdet pågår under 2019-2020 det myndighetsövergripande UKÄ projekt lärarutbildning .

Projektet ska analysera, skapa överblick över och kommunicera UKÄ:s samlade kunskap och resultat om lärarutbildning. I samband med presentationen av analysen och i dialog med lärosäten och sektorns intressenter ska projektet identifiera kunskap som eventuellt saknas och inhämta förslag på frågor som bör utredas vidare.

Kopplat till projektet finns ett externt nätverk av referenspersoner som på olika sätt är involverade i lärarutbildningsfrågor. Genom dialog med nätverket ska projektet identifiera frågor där UKÄ kan bidra med ny kunskap.

Konferens i vår

Inom ramen för projektet arrangerar UKÄ en nationell lärarutbildningskonferens den 22-23 april 2020. Vid konferensen presenterar UKÄ en samlad bild av lärarutbildningsområdet och deltagarna får i samband med det lämna synpunkter på områden där UKÄ kan bidra med kunskap. Representanter från UKÄ:s alla avdelningar kommer att delta i programmet, bland annat för att redovisa resultat från regeringsuppdrag. Konferensen är förlagd till Piperska muren och presentationerna genomförs i plenum och som parallella sessioner. Planen är att representanter från andra myndigheter och organisationer inbjuds att delta i programmet. Alla aktiviteter i plenum filmas och webbsänds för att nå ut till deltagare som inte kan delta på plats.

Den samlade bilden av lärarutbildningsområdet ska publiceras på UKÄ:s hemsida och projektets ambition är att hemsidan ska ha en särskild ingång till information som rör lärarutbildningarna.