Insynsråd

Insynsrådet fungerar som rådgivande grupp till UKÄ:s generaldirektör.

Insynsrådet utses av regeringen och har till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och för medborgarna.

Ledamöter i UKÄ:s insynsråd

  • Rektor Sigbritt Karlsson, Kungl. Tekniska högskolan
  • Rektor Maria Lantz, Konstfack
  • Generaldirektör Sven Stafström, Vetenskapsrådet
  • Universitetsdirektör Caroline Sjöberg, Umeå universitet
  • VD Anna-Karin Hatt, Almega
  • Förre rektorn Jens Oddershede (Syddansk Universitet i Danmark)
  • Studentrepresentant Johan Alvfors, Codesign
  • Doktorand Karin Boson, Göteborgs universitet/SFS
  • Generaldirektör och ordförande Anders Söderholm, UKÄ

Mötesanteckningar från insynsrådet

5 oktober 2018

18 maj 2018

21 februari 2018

17 november 2017

25 september 2017

21 april 2017

22 februari 2017

21 november 2016

27 september 2016

27 maj 2016

21 mars 2016

12 november 2015

11 september 2015

6 maj 2015

20 februari 2015

14 november 2014

12 maj 2014

26 februari 2014

13 november 2013

15 maj 2013

27 februari 2013