Utvärderingar av enstaka kurser 2011-2014

UKÄ och föregångaren Högskoleverket utvärderade 2011-2014 även så kallade enstaka kurser, eller "uddakurser", för att bedöma om de var högskolemässiga.

Vid sidan av uppdraget att utvärdera utbildningar som leder till examen utvärderades även ett urval enstaka kurser varje år. Dessa fristående enstaka kurser ingår inte i några utbildningsprogram som leder till examen och fångades därför inte upp i UKÄ:s ordinarie kvalitetsutvärderingssystem.