Utvärderingar 2001-2010

Här finns historik om de system för kvalitetssäkring som Högskoleverket ansvarade för.

Här beskriver vi kort delarna i det kvalitetssäkringssystem som Högskoleverket använde till och med 2010:

  • Både kurser och program utvärderades för att se till att de höll en god kvalitet och att studenterna fick likvärdiga utbildningar i hela landet. Resultaten från varje utvärdering sammanställdes i en rapport.
  • Kvalitetsarbetet på universiteten och högskolorna bedömdes enligt sju aspekter som rekommenderades av ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).
  • Prövningar av ansökningar om examenstillstånd var också en del i kvalitetssäkringssystemet.
  • Ett antal tematiska studier genomfördes för att analysera utvalda aspekter av högskoleverksamheten.
  • Varje år delade Högskoleverket ut Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö. Syftet var att motivera utbildningsmiljöer som redan höll hög kvalitet att utvecklas ytterligare samt att inspirera andra. 
  • Fyra kvalitetsundersökningar genomfördes bland studenter och lärare: Studentspegeln, Doktorandspegeln, Internationella studentspegeln och Lärarundersökningen.

Läs mer i Högskoleverkets rapporter

Här kan du ta del av mer historik, dokumentation och beskrivningar: