UKÄ startade sin verksamhet den 1 januari 2013 efter att tre myndigheter på högskoleområdet slagits samman till två. UKÄ tog över verksamhet som tidigare legat på Högskoleverket.

Universitetskansler

2013-2016 leddes UKÄ av en universitetskansler. Lars Haikola var UKÄ:s första kansler. Den 1 juni 2014 tillträdde Harriet Wallberg på posten, ett uppdrag som hon lämnade i september 2016. Titeln universitetskansler har nu ersatts av titeln generaldirektör.

Läs mer om universitetskanslerernas historia

Tidigare kvalitetssystem

Att granska kvaliteten inom den högre utbildningen i Sverige är något som har gjorts i olika former ända sedan 1960-talet. Högskoleverket som ansvarat för uppgiften sedan 1995 lades ner 2012. Uppdraget att granska kvalitet i högre utbildning flyttades då till den nya myndigheten UKÄ.