Referensgrupper

UKÄ har ett nära samarbete med flera grupper som bistår oss i arbetet med kvalitetssäkringssystemet.

Här är en lista på vilka som ingår i våra referensgrupper:

Referensgruppen för nationellt kvalitetssäkringssystem med representanter för lärosäten, studenter, doktorander och SULF:

 • Philip Johansson, SFS
 • Sofia Ritenius, SFS
 • Linn Svärd, SFS
 • Git Claesson Pipping, SULF
 • Karin Åmossa, SULF
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn LTU/SUHF
 • Stephen Hwang, HH/SUHF
 • Clas Hättestrand, SU/SUHF
 • Åsa Kettis, UU/ SUHF
 • Hans Adolfsson, UMU/ SUHF
 • Magnus Bärtås, Konstfack/SUHF
 • Carl Sundström, Vetenskapsrådet

Referensgruppen för nationellt kvalitetssäkringssystem avseende högre utbildning och forskning med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer:

 • Sofie Andersson, Arbetsgivarverket
 • Representant, SACO
 • Anna-Clara Olsson, SKR
 • Eva Marie Rigné, SKR
 • Jesper Lundholm, Unionen
 • Sofia Hylander, TCO
 • Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv
 • Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv
 • Malin Wreder, LO

Referensgruppen för nationellt kvalitetssäkringssystem avseende högre utbildning och forskning med internationella sakkunniga inom kvalitetssäkringsområdet:

 • Caty Duykaerts, AEQES, Belgien
 • Jan-Erik Krusberg, Arcadia University of Applied Sciences, Finland
 • Øystein Lund, NOKUT, Norge
 • Jack Spaapen, Nederländerna