Plint- Plattform för internationalisering

Plint, plattform för internationalisering är en samverkansplattform för att underlätta och stödja lärosäten och organisationer att bedriva internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Plint drivs av UKÄ, Svenska institutet, Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova på uppdrag av Sveriges regering.

Plint samordnar frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget genomförs i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer.

Läs mer om Plint - Plattform för internationalisering hos UHR.