Myndighetssamverkan inom kompetensförsörjning

Åtta myndigheter samverkar för att erbjuda ett samordnat stöd inom kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Myndighetssamverkan består av myndigheterna Arbetsförmedlingen, Svenska ESF-rådet, Skolverket, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Folkbildningsrådet, Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer om samarbetet hos Myndigheten för yrkeshögskolan