Extern samverkan

Externa bedömare utför granskningarna och referensgrupper bidrar med ett omvärldsperspektiv.

Vi har ett nära samarbete med ett antal referensgrupper som bistår oss i arbetet med att säkra kvaliteten i högre utbildning. De bidrar också till UKÄ:s egna kvalitetssäkring.

Även det internationella samarbetet med olika kvalitetssäkringsorganisationer, framför allt inom Europa, är viktigt för UKÄ.