UKÄ samverkar bland annat med externa bedömare och referensgrupper som bidrar med ett omvärldsperspektiv.Vi har också samarbeten med andra myndigheter

Vi har ett nära samarbete med ett antal referensgrupper som bistår oss i arbetet med att säkra kvaliteten i högre utbildning. De bidrar också till UKÄ:s egna kvalitetssäkring.

Vi har också samarbeten med andra myndigheter, som till exempel i ett myndighetsövergripande projektet om kompetensförsörjning.

Även det internationella samarbetet med olika kvalitetssäkringsorganisationer, framför allt inom Europa, är viktigt för UKÄ.