UKÄ:s huvuduppgifter, hur vi styrs och hur vi arbetar. Här kan du också läsa om våra regeringsuppdrag.

Tre huvudområden

UKÄ är en statlig myndighet, vilket innebär att det är regeringen som styr vår verksamhet. Vårt arbete delas in i tre huvudsakliga områden:

  • Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet.
  • Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan samt ansvarar för granskning av effektiviteten i lärosätenas resursutnyttjande. Vi ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet.
  • Vi utövar juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. Det innebär att vi granskar att de följer lagar och regler. Du kan också anmäla till oss om du tycker att ett lärosäte har brutit mot någon lag.

Så styrs UKÄ