Vägledning för utvärdering av forskarutbildningar

Mellan 2017 och 2022 kommer UKÄ att granska kvaliteten på cirka 100 forskarutbildningar. I vägledningen finns all information om hur utvärderingen går till och vad som kommer att bedömas.

Utvärdering av utbildning på forskarnivå ingår som en del av våra utbildningsutvärderingar som är en av fyra granskningskomponenter inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Bedömningsgrunder

I vägledningen beskriver vi hur utvärderingen kommer att gå till. Här finns också alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar.

Syftet med utbildningsutvärderingarna är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna.