Beslut om examenstillstånd

Här hittar du alla UKÄ:s beslut och yttranden om examenstillstånd från 2017 och framåt. Vi beslutar om ansökningar om examenstillstånd beviljas eller avslås för statliga universitet och högskolor.

När det gäller enskilda utbildningsanordnare är det regeringen som fattar beslut. I dessa fall publiceras UKÄ:s yttrande som regeringen använder som underlag vid beslut.