Tillgänglighet på uka.se

Universitetskanslerämbetet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda uka.se. Här kan du läsa om vad vi gör för att förbättra tillgängligheten. Kontakta oss om du upplever att det finns brister på uka.se så att vi kan åtgärda dem.

Kontakta oss om du behöver innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen eller om du har hittat brister och fel.

Så här uppfyller uka.se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Vi arbetar hela tiden med tillgängligheten på uka.se och vi vet att det finns flera förbättringsområden. Vi har under våren 2020 gjort en tillgänglighetsgranskning av uka.se.

Tillgänglighetsproblem vi arbetar med just nu

 • Delar av innehållet på uka.se kan visas på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder.
 • Tabeller kan fungera dåligt med skärmuppläsare
 • Våra dokument brister i tillgänglighet. Många är publicerade för flera år sedan – utan att ha genomgått en tillgänglighetskontroll. Vi ser över det här under hösten 2021 men det är svårt att säga när arbetet kommer att vara färdigt.

Tillgänglighetsproblem på Högskolekollen

På Högskolekollen hittar du resultat från UKÄ:s kvalitetsgranskningar och prövningar av examenstillstånd.

Just nu arbetar vi med de här tillgänglighetsproblemen på Högskolekollen:

 • Svårigheter att navigera med tangentbord
 • Svårigheter att använda funktioner som till exempel "avancerade filter" och "visa favoriter" med tangentbord
 • Länktexter som kan verka förvirrande

Högskolekollen har också sporadiska driftstörningar och fungerar ibland inte korrekt. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt. 

Tillgänglighetsproblem med statistikdatabasen Högskolan i siffror

Just nu arbetar vi med de här tillgänglighetsproblemen:

 • Fungerar inte med skärmuppläsare
 • Vissa länkar och interaktiva element går inte att nå med tangentbord. Det är till exempel en ologiskt tabbordning i formuläret i export
 • Maskinläsbara etiketter saknas på vissa interaktiva element, som till exempel sök och rullgardinsmenyer
 • Det saknas alternativ tabell till grafen
 • Formulären är inte helt tillgängliga
 • Formulär saknar klickbara fältetiketter för att särskilja inmatningsfält
 • Kontrasten är för låg på text och tabell på webbsidan “ekonomi” och knappen “Spara vy” på webbsidan “statistikdatabas”.


DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

DIGG ansvarar för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.

Gå till digg.se för att läsa mer om och anmäla brister på digital tillgänglighet.