Tillgänglighet på uka.se

Universitetskanslerämbetet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda uka.se. Här kan du läsa om vad vi gör för att förbättra tillgängligheten. Kontakta oss om du upplever att det finns brister på uka.se så att vi kan åtgärda dem.

Kontakta oss om du behöver innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen eller om du har hittat brister och fel.

Så här uppfyller uka.se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Vi arbetar hela tiden med tillgängligheten på uka.se och vi vet att det finns flera förbättringsområden. Vi har under våren 2020 gjort en tillgänglighetsgranskning av uka.se och de problem vi arbetar med just nu handlar bland annat om att äldre dokument, filmer och bilder inte är tillgänglighetsanpassade.

Tillgänglighetsproblem vi arbetar med just nu

  • Delar av innehållet på uka.se kan visas på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder.
  • Äldre pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Äldre filmer och ljudfiler är inte tillgänglighetsanpassade.

Tillgänglighetsproblem på Högskolekollen

På Högskolekollen hittar du resultat från UKÄ:s kvalitetsgranskningar och prövningar av examenstillstånd.

Just nu arbetar vi med de här tillgänglighetsproblemen på Högskolekollen:

  • Svårigheter att navigera med tangentbord
  • Svårigheter att använda funktioner som till exempel "avancerade filter" och "visa favoriter" med tangentbord
  • Länktexter som kan verka förvirrande

Högskolekollen har också sporadiska driftstörningar och fungerar ibland inte korrekt. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt. 

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

DIGG ansvarar för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.

Gå till digg.se för att läsa mer om och anmäla brister på digital tillgänglighet.