Friskrivningsklausul

Om de tryckta texterna från UKÄ (till exempel rapporter) skiljer sig från texterna som finns i pdf-format på webbplatsen så gäller de senare.

Universitetskanslersämbetet tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i den information som finns på webbplatser som vi hänvisar till.