Personuppgifter (GDPR)

UKÄ hanterar de personuppgifter som du själv lämnar i till exempel formulär här på webbplatsen. Du har givetvis rätt att begära ut den information som vi har lagrat om dig och att begära rättelse av denna.

Läs mer om personuppgifter (GDRR)