Tillgänglighets­anpassning

Denna webbplats följer Sveriges webbriktlinjer och uppfyller tillgänglighetskraven i standarden WGAC 2.0 nivå AA.

Några exempel på tillgänglighetsanpassning på denna webbplats:
- Du kan navigera på webbplatsen genom att enbart använda tangentbordets tabtangent.
- Du kan lyssna på textinnehållet på webbplatsen via en röstuppläsningsfunktion.
- Alla nyare dokument i formatet PDF är tillgänglighetsanpassade.