Tillgänglighetsredogörelse

Universitetskanslerämbetet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda uka.se. Här kan du läsa om vad vi gör för att förbättra tillgängligheten. Kontakta oss om du upplever att det finns hinder eller brister på uka.se så att vi kan åtgärda dem. Använd gärna funktionen Vad kan vi förbättra på webbplatsen som finns längre ner på den här sidan.

Kontakta oss på det sätt som passar dig

Du kan använda funktionen Vad kan vi förbättra på webbplatsen som finns längre ner på den här sidan. Om du gör det och vill att vi ska kontakta dig så ska du skriva dina kontaktuppgifter i formuläret.

Du är också varmt välkommen att skicka e-post till oss. Skriv i så fall gärna ordet Tillgänglighet i ärenderaden.

Mejla till kom@uka.se.

Du kan ringa till vår växel och be att få prata med någon på kommunikationsenheten.

Ring vår växel: 08-563 085 00.

uka.se är en ny webbplats

Vi publicerade den här webbplatsen den 1 februari 2023. Vi kommer att kontrollera tillgängligheten med start sommaren 2023. Fram tills dess kan vi bara redogöra för de brister och hinder i tillgängligheten som vi redan känner till.

Så här uppfyller uka.se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Vi arbetar för att uka.se ska vara så tillgänglig som möjlig men vi är medvetna om att det finns brister. Vi integrerar delar på vår webbplats med andra system där vi inte har möjlighet att styra över tillgängligheten. Det gäller Högskolekollen, Examensdatabasen, Högskolan i siffror och publikationsarkivet på gamla.uka.se..

Till sidan Högskolekollen.

Till sidan Examenstillstånd.

Till sidan Högskolan i siffror.

Till sidan gamla.uka.se/publikationsarkiv.

Användning utan synförmåga

Det finns formulär som kan vara svåra att använda med skärmläsare när det finns felmeddelanden.

Tillgänglighetsproblem vi arbetar med just nu

Våra dokument brister i tillgänglighet. Många är publicerade för flera år sedan – utan att ha genomgått en tillgänglighetskontroll. Vi arbetar för att ta fram en lösning för att kunna publicera bland annat våra rapporter och beslut på ett tillgängligt sätt.

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

DIGG ansvarar för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.

Gå till digg.se för att läsa mer om och anmäla brister på digital tillgänglighet.