Nyhet 13 juni 2024 Kl 10.49

Hälso- och sjukvård samt pedagogik i topp bland studenter med omställningsstudiestödet

Det finns ett stort intresse för omställningsstudiestödet. När Universitetskanslersämbetet, UKÄ, frågar omställningsorganisationerna om vilka högskoleutbildningar som de ser störst intresse för, svarar de att utbildningar inom områdena hälso- och sjukvård samt pedagogik är bland de mest efterfrågade.

Antalet personer som ansökt om omställningsstudiestödet är långt fler än de som blivit antagna. Men det saknas detaljerad statistik om vilka högskoleutbildningar som efterfrågas av presumtiva studenter med stödet. UKÄ har därför frågat omställningsorganisationerna om vilka högskoleutbildningar som de ser störst efterfrågan på. Enligt dem efterfrågar presumtiva studenter särskilt utbildningar inom områdena hälso- och sjukvård samt social omsorg och pedagogik och lärarutbildning. De program som de ser störst intresse för är sjuksköterskeutbildningar, masterutbildningar och kompletterande pedagogiska utbildningar.

Överlag gör omställningsorganisationerna bedömningen att högskolans utbud möter efterfrågan på utbildningar från presumtiva studenter relativt väl vad gäller innehåll. Några organisationer framhåller att utbudet av distansutbildningar är viktigt för att yrkesverksamma ska kunna delta i vidareutbildning.

För att kunna möta framtida efterfrågan och utveckla utbildningsutbudet behövs uppgifter om vilket behov av vidareutbildning som omställningsstudiestödet ger upphov till. UKÄ har därför tagit fram ett förslag på en möjlig prognosmodell baserat på efterfrågan på utbildning från studenter med omställningsstudiestöd. Men för att kunna göra prognoser behövs mer heltäckande uppgifter om studenterna med omställningsstudiestöd. Därför pågår ett utvecklingsarbete för att ta fram mer detaljerade uppgifter per utbildningsnivå och utbildningsområde. Det kommer att öka möjligheten att ta fram prognoser, och bidra till ett bättre beslutsunderlag om yrkesverksammas behov av vidareutbildning.

Läs rapporten Omställningsstudiestödet - omställningsorganisationernas syn och arbetet med prognoser. Pdf, 522 kB.

Sidan publicerades den 13 juni 2024