Nyhet 31 maj 2024 Kl 13.33

Flyttmönstren för sjuksköterskestudenter har betydelse för att förse regionerna med sjuksköterskor

Flyttmönstren för sjuksköterskestudenter både före och efter högskolestudierna har en betydande inverkan på tillgången på personal i regionerna, men den ser olika ut beroende på typ av regioner. Det visar rapporten Flyttmönster bland nyutexaminerade sjuksköterskor.

Genom att följa sjuksköterskor som examinerades 2014, 2017 och 2019 ger studien en ökad förståelse för betydelsen av lärosätenas geografiska placering för att förse regionerna med sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. Studien visar bland annat att storstadsregionerna får ett inflöde av nyutexaminerade sjuksköterskor, medan det sker ett utflöde från andra typer av regioner med befolkningsminskning. Studenter som studerar i sin hemregion är mer benägna att stanna kvar och arbeta i samma region efter att de tog sin examen.

Studien visar också att de som flyttade till en annan region för att studera har en tendens att flytta igen efter studierna. Regioner som utbildar ett stort antal sjuksköterskestudenter från andra regioner har ett utflöde av nyutexaminerade sjuksköterskor.

Regionala trender för examinerade sjuksköterskor

43 procent av sjuksköterskorna som examinerades 2019 studerade i en storstadsregion och nästan varannan arbetade i ett storstadsregion ett år efter examen. Denna trend är förväntad givet att storstadsregioner omfattar 53 procent av Sveriges befolkning och tre av sju universitetssjukhus är belägna i storstadsregionerna.

Regioner med en högre andel regionalt rekryterade studenter också har en högre andel som arbetar kvar i regionen efter examen. Regioner med en lägre andel regionalt rekryterade studenter har en lägre andel som stannar kvar.

Storstadsregionerna har tillströmning av nyutexaminerade sjuksköterskor medan regioner med en befolkningsminskning examinerar fler sjuksköterskor än som arbetar kvar i regionen.

Regionala variationer vid rekrytering av studenter

De lärosäten som år 2019 rekryterade flest antal studenter (80 procent eller fler) som hade sin bostadsort i regionen innan påbörjade studier var Södermanland, Västra Götaland, Stockholm, Kalmar och Skåne.

De lärosäten som år 2019 rekryterade flest studenter (hälften eller mer) som hade sin bostadsort utanför regionen innan de påbörjade studierna var Blekinge, Uppsala och Västmanland.

Regionala variationer i flyttmönster efter avslutade studier

Andelen sjuksköterskor som arbetade kvar, ett år efter avslutade studier, i samma region som det tog examen var störst i Kalmar, Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Södermanland.

Andelen sjuksköterskor som arbetade kvar, ett år efter avslutade studier var lägst i in Västmanland, Blekinge, Halland, Västernorrland, Dalarna, and Kronoberg.

Andelen sjuksköterskor som arbetade kvar, sex år efter avslutade studier, i samma region som det tog examen var störst i Dalarna, Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Norrbotten.

Andelen sjuksköterskor som arbetade kvar, sex år efter avslutade studier, i samma region som det tog examen var lägst i Västmanland, Västernorrland, Blekinge, Västerbotten och Jönköping.

Studien är ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet och SCB inom EU-projektet HEROES.

Läs mer om EU-projektet HEROES på healthworkforce.eu.

Sidan publicerades den 31 maj 2024