Statistik 30 maj 2024 Kl 14.09

Tre förslag för att stärka svensk transnationell kvalitetssäkring

Enligt svensk lag kan Universitetskanslersämbetet idag inte utföra granskningar utomlands eller erkänna andra kvalitetssäkringsorganisationers resultat som rör svenska lärosäten. Det gör att gemensamma transnationella program riskerar att behöva genomgå multipla granskningar, och Sverige riskerar att få mindre inflytande. UKÄ har tre förslag för att underlätta kvalitetssäkring över nationsgränser.

Svenska lärosäten har i hög grad svarat upp mot utvecklingen för ökad internationalisering som bland annat EU-kommissionen och ministrarna i det europeiska området för högre utbildning driver på. Idag ingår nitton lärosäten i allianser för Europauniversitet och två av tre lärosäten erbjuder eller planerar att erbjuda transnationella gemensamma program. I rapporten ”Transnationell kvalitetssäkring” har vi undersökt svenska lärosätens erfarenheter av kvalitetssäkring av Europauniversitet och gemensamma program. Samtidigt som lärosätena ser flera fördelar med att fördjupa sina internationella samarbeten så finns fortfarande flera utmaningar som behöver hanteras. Ofta är utmaningarna kopplade till olikheter i nationella regler, men ibland handlar det också om kvalitetssäkring. Mot bakgrund av resultaten som vi beskriver i rapporten förslår vi att regeringen tar initiativ till en översyn av:

  • svenska regelverk och rutiner som försvårar genomförande av gemensamma program med svenskt deltagande.
  • möjligheter för UKÄ att genomföra granskningar utanför Sverige i enlighet med Bolognaprocessen.
  • möjligheten att Sverige erkänner granskningar som genomförts av andra EQAR-registrerade organisationer i enlighet med Bolognaprocessen.

Transnationell kvalitetssäkring underlättas av ett ökat samarbete och ömsesidigt erkännande är i linje med Bolognaprocessens mål. Samtidigt bör granskningarna flexibelt kunna anpassas för att vara träffsäkra. Det har UKÄ tagit steg för att åstadkomma i Sverige, säger Oskar Kindberg, som är en av författarna till rapporten.

Utan ändringar av svensk författning kan inte UKÄ utföra granskningar utomlands eller erkänna andra kvalitetssäkringsorganisationers resultat som rör svenska lärosätens verksamhet. Att UKÄ inte kan väljas som kvalitetssäkringsorganisation av svenska lärosäten riskerar göra att de avstår från att koordinera Europauniversitetsallianser och gemensamma program och att Sverige hamnar i utvecklingens bakvatten.

Läs rapporten Transnationell kvalitetssäkring – Svenska lärosätens erfarenheter av kvalitetssäkring av Europauniversitet och gemensamma program. Pdf, 699 kB.

Sidan uppdaterades den 11 juni 2024