Nyhet 12 februari 2024 Kl 15.17

Främst yngre studenter när regeringen satsade på utbildning under pandemin

För att dämpa effekterna av pandemin investerade regeringen i både högskolan och yrkeshögskolan under 2020. Av de som blev arbetslösa under pandemin började drygt fem procent studera på högskolan eller yrkeshögskolan. Det var främst yngre som började studera.

I en studie tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan har vi undersökt i vilken omfattning personer som blev arbetslösa under pandemins första år började studera på högskolan eller yrkeshögskolan. Av de nästan 260 000 personer som blev arbetslösa under 2020 började 13 900, drygt fem procent, att studera på högskolan eller yrkeshögskolan. Det var huvudsakligen yngre personer som började studera, i synnerhet på högskolan, och särskilt på program. Knappt hälften av de som började studera hade ingen tidigare erfarenhet av eftergymnasial utbildning. Den grupp som påbörjade studier på yrkesexamensprogram på högskolan läste i hög utsträckning utbildningar som leder till yrken där det råder brist på arbetskraft inom välfärden.

Arbetslösa individer påbörjade studier på både högskolan och yrkeshögskolan, men det var huvudsakligen yngre personer som började studera. Vi kan inte avgöra om yngre personer hade större behov av omställning och bättre förutsättningar att studera, men deltagandet var inte jämnt fördelat över åldrarna. Med tanke på att målgrupperna för regeringens insatser i båda utbildningsformerna kategoriserades utifrån utbildningsbehov snarare än ålder, kan det finnas anledning att ytterligare kartlägga vad som är viktigt för ett beslut att studera för personer i olika faser i livet. Detta är centralt för en likvärdig tillgång till utbildning, dels för liknande insatser vid framtida kriser, dels i ljuset av livslångt lärande och behoven av omställning i arbetslivet.

Läs rapporten Eftergymnasiala studier bland arbetslösa under pandemins första år Pdf, 1023 kB.

Den 20 februari presenteras innehållet i denna rapport i frukostseminariet: Resultat från olika utredningar om Högskolan efter pandemin.

Anmäl dig till frukostseminariet.

Sidan uppdaterades den 14 februari 2024

Etiketter: Coronapandemin Student