Nyhet 11 januari 2024 Kl 09.42

Nu finns en reviderad vägledning för våra utbildningsutvärderingar på forskarnivå

Vi har nyligen utvecklat vår metod för våra granskningar, med syftet att göra dem ännu mer relevanta, träffsäkra och effektiva för lärosätena att genomföra. Som ett led i detta arbete publicerar UKÄ nu en ny reviderad vägledning för utbildningsutvärdering på forskarnivå.

I vägledningen presenterar UKÄ utgångspunkter och process för granskningarna av utbildningarna på forskarnivå. Granskningsmetoderna är utvecklade i dialog med högskolesektorn.

Utbildningsutvärdering på forskarnivå omfattar i den reviderade vägledningen bedömningar av förutsättningar samt utbildningens utformning, genomförande och resultat. När det gäller förutsättningar görs en bedömning av personalen och forskarutbildningsmiljön. För utformning, genomförande och resultat görs en bedömning av måluppfyllelsen för de tre kunskapsformerna kunskap och förståelse; färdighet och förmåga; värderingsförmåga och förhållningssätt.

Det finns för nuvarande inga inplanerade utbildningsutvärderingar av forskarutbildning under perioden 2024 – 2026.

Läs den nya vägledningen för utbildningsutvärdering på forskarnivå här Pdf, 624 kB.

Sidan publicerades den 11 januari 2024