Podd 23 november 2023 Kl 10.54

"Vi vältrar oss i elände i den mesta forskning vi gör" - rektor Roger Klinth vid Marie Cederschiöld högskola

Ämbetet besöker Marie Cederschiöld högskola i Stockholm och träffar rektor Roger Klinth. En privat högskola med fyra idéburna ägare som är sprungna ur 1800-talets diakoniverksamhet med en kristen värdegrund och som på senare tid ersatts av en vetenskaplig värdegrund. Vid Marie Cederschiöld högskola jobbar man i människans tjänst. Etiken vilar lugnt och tryggt i verksamheten. Både utbildning och forskning betonar den palliativa vården och sociala omsorgen.

– När man tittar på den forskning som vi gör så ibland brukar jag nästan lite skämtsamt prata om, att vi vältrar oss i elände i det mesta vi gör. Det är mycket palliativ vård och det är mycket våld i nära relationer och det är mycket liksom den typen av, som kan till synes verka väldigt mörkt och väldigt tragiskt när man tittar på vilka forskningsområden vi har. Men jag är väldigt stolt över att vi faktiskt gör en otroligt fin insats just i sådana områden där det är många människor som har det tufft. Vi bidrar verkligen till att både förstå de situationerna men att också ge verktyg till att förändra, säger Roger Klinth.

Parallellt med utbildningar inom vårdvetenskap och socialt arbete drivs också undervisning inom teologi och religionsvetenskap och just nu kämpar rektorn för att också få behålla skolans kyrkomusikerutbildning (kantorutbildning) som funnits där sedan 1959.

Sidan publicerades den 23 november 2023