Statistik 16 november 2023 Kl 08.00

Fortsatt minskning av antalet examinerade

Ny statistik visar att antalet examinerade från högskolan fortsätter att minska något efter rekordnivån under pandemin. Totalt tog 72 500 personer en examen på grundnivå eller avancerad nivå under läsåret 2022/23. Det är 1 100 färre än läsåret innan.

Antalet examinerade på grundnivå och avancerad nivå ökade under pandemin, och nådde sin topp läsåret 2020/21. De två senaste läsåren har antalet examinerade minskat något, men nivån är fortsatt högre än åren innan pandemin.

Det senaste läsårets minskning var störst bland män, där antalet examinerade var 700 färre jämfört med läsåret innan. Antalet examinerade kvinnor minskade med 400. Liksom tidigare var kvinnorna i klar majoritet bland de examinerade, 64 procent jämfört med 36 procent män.

 

Totalt tog 35 500 studenter ut en yrkesexamen, vilket var 1 000 färre än läsåret innan. De största yrkesexamina var sjuksköterskeexamen med 4 400 examinerade, följt av civilingenjörsexamen med 4 300 examinerade. Antalet examinerade sjuksköterskor var i nivå med föregående läsår, medan antalet examinerade civilingenjörer minskade något.

Bland de större yrkesexamina, med minst 200 examinerade det senaste läsåret, var speciallärarexamen den examen där antalet examinerade ökade mest. Under läsåret 2022/23 examinerades 650 speciallärare, vilket var 25 procent fler än läsåret innan. Arkitektexamen och högskoleingenjörsexamen var de examina där antalet examinerade minskade mest, med 18 procent vardera. Bland lärarexamina minskade antalet examinerade förskollärare, grundlärare och yrkeslärare, medan ämneslärare ökade marginellt.

Även för generella examina minskade antalet examinerade jämfört med föregående läsår, men minskningen var mindre än för yrkesexamina. Totalt var det 44 800 studenter som tog ut en generell examen läsåret 2022/23, jämfört med 45 100 studenter året innan. Det var bara för kandidatexamen som antalet minskade, med 4 procent. Samtidigt ökade antalet examinerade med högskoleexamen, magisterexamen och masterexamen.

För mer information se tabeller på scb.se

Sidan publicerades den 16 november 2023

Etiketter: Statistik Student