Nyhet 20 oktober 2023 Kl 11.20

Nytt samarbetsavtal med Ukrainas myndighet för kvalitetssäkring av högre utbildning

Myndigheten för kvalitetssäkring av högskoleutbildning i Ukraina, NAQA och Universitetskanslersämbetet undertecknade ett samarbetsavtal den 12 oktober 2023.

Samarbetsavtalet är en formalisering av samarbetet mellan de två myndigheterna och ett sätt att underlätta samarbetet genom samråd, informationsutbyte och gemensamma aktiviteter på området för kvalitetssäkring av högre utbildning. Båda organisationerna kommer att arbeta för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för samarbete.

"I dessa tider blir det allt viktigare att främja samarbete över nationsgränserna. Jag är glad att kunna meddela att vi har formaliserat ett avtal om samarbete med NAQA. NAQA:s operativa metoder och deras förmåga att anpassa sin verksamhet till de utmanande omständigheter som Ukraina står inför väcker djup beundran för deras arbete. Jag är fast övertygad om att det finns en mängd kunskap att hämta från deras erfarenheter. Skulle vi få möjlighet att utbyta våra egna insikter och ge dem vårt stöd välkomnar vi det helhjärtat."
– Annika Pontén, tillförordnad generaldirektör för Universitetskanslersämbetet.

Oleksandra Osiiuk, NAQA och Annika Pontén, Universitetskanslersämbetet.

Sidan publicerades den 20 oktober 2023