Statistik 19 oktober 2023 Kl 08.00

Svag minskning av vetenskaplig produktion vid svenska lärosäten

Under 2022 publicerades knappt 65 000 forskningspublikationer vid svenska lärosäten. Det är en minskning med ungefär 4 000 publikationer jämfört med 2021. Det visar ny officiell statistik från UKÄ.

Mellan 2021 och 2022 minskade det totala antalet forskningspublikationer inom samtliga forskningsämnesområden. Mest minskade antalet forskningspublikationer i teknik, en nedgång med drygt 13 procent jämfört med förgående år. Nedgången beror framförallt på att det publicerades färre vetenskapliga artiklar under 2022.

Statistiken om forskningspublikationer är baserad på uppgifter från Kungliga Bibliotekets tjänst Swepub. Swepub samlar uppgifter om forskningspublikationer från svenska lärosäten i form av bland annat vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar, konferensbidrag, bokkapitel, rapporter, konstnärliga arbeten. I statistiken om forskningspublikationer ingår endast publicerad forskningsoutput. Det innebär att opublicerat material, såsom Epub head of print, alltså vetenskaplig produktion som ännu inte publicerats i exempelvis vetenskapliga tidskrifter, inte ingår.

Du kan själv enkelt utforska och fördjupa dig i uppgifter om antal forskningspublikationer och annan statistik om forskning vid universitet och högskolor i UKÄ:s statistikdatabas.

Länk till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror

Sidan publicerades den 19 oktober 2023

Etiketter: Statistik Antagning