Statistik 19 oktober 2023 Kl 08.00

Antalet utbytesstudenter vid svenska lärosäten fortsätter att öka

Antalet inresande studenter vid svenska universitet och högskolor fortsätter att öka, och är nu något högre jämfört med åren innan pandemin. Det visar ny officiell statistik för läsåret 2022/23.

Mest ökade utbytesstudenterna, men även de så kallade freemover-studenter, alltså de som ordnat sina utlandsstudier själva, var fler än läsåret 2021/22. Totalt studerade nästan 41 700 inresande studenter vid de svenska lärosätena läsåret 2022/23. Det är en ökning med drygt 1 900 studenter (eller 5 procent) jämfört med läsåret innan. Läsåret 2022/23 var antalet freemover-studenter drygt 28 700 och antalet utbytesstudenter drygt 13 000. Detta motsvarar en ökning med 2 procent respektive 12 procent jämfört med läsåret 2021/22.

Även antalet nya inresande studenter, alltså studenter som inte tidigare läst i Sverige, ökade från knappt 23 900 till drygt 25 500. Det motsvarar en ökning med 7 procent. Antalet är nu något högre jämfört med åren innan pandemin. Läsåret 2022/23 kom totalt nästan 12 800 nya utbytesstudenter, vilket var drygt 1 300 fler än läsåret innan. Även de nya inresande freemover-studenterna ökade. Läsåret 2022/23 var de nästan 12 800, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med läsåret innan.

I likhet med mönstren från läsåret 2021/22 ökar antalet inresande kvinnor mer än antalet inresande män. Även d­­­e yngre inresande studenterna ökar mer än de äldre inresande studenterna. Bland utbytesstudenterna var ökningen som störst från länder utanför EU/EES-området, vilket också var den grupp som påverkades mest under pandemin.

Sidan publicerades den 19 oktober 2023