Podd 27 september 2023 Kl 07.15

”Internationellt otänkbart att en riksdag pådyvlar examensmål på utbildningar”

Akademisk frihet har blossat upp som ett hett ämne i högskolevärlden de senaste åren. Bland annat fick Universitetskanslersämbetet i början av 2023 i uppdrag av regeringen att utreda lärosätenas arbete med akademisk frihet. Martin Hellström, rektor vid Mälardalens universitet, vill se en vidare diskussion om akademisk frihet utöver det som är stipulerat i lagen.

– Idag har vi till exempel en situation där riksdagen sätter sig och pådyvlar våra utbildningar ett visst antal examensmål. I vissa förskoleutbildningar är det upp till 29 stycken. Det är internationellt otänkbart. Det där är verkligen ingenting som man förknippar med den akademiska friheten, säger Martin Hellström.

En annan aspekt på akademisk frihet är det statliga förmyndarskapet över universitet och högskolor, som innebär att de flesta är statliga myndigheter.

– Vi behöver en saklig diskussion hur vi kan gå vidare med en mer institutionell frihet för våra universitet och högskolor. Att vi inte hela tiden får en jumboplats i internationella jämförelser med hur den akademiska friheten är tillämpad i olika länder.

I det andra avsnittet av podden Ämbetet möter Universitetskanslersämbetets kommunikatör Urban Göransson rektorn Martin Hellström. Utöver diskussionen om akademisk frihet handlar avsnittet om ämnen som skillnaden i kunskapssyn mellan Sverige och Tyskland, internationalisering och industrins roll som samhällsutvecklare, samt hur humaniora kan integreras i andra utbildningar. Podden Ämbetet har som ambition att återkommande i avsnitt framöver träffa fler av rektorerna från Sveriges cirka 50 lärosäten.

Läs poddavsnittet som text

Läs mer om UKÄ:s podd Ämbetet

Sidan publicerades den 27 september 2023