Nyhet 8 maj 2023 Kl 14.57

Nytt uppdrag om universitets och högskolors samverkan

Nu startar arbetet med ett nytt uppdrag som handlar om universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället. Uppdraget ska redovisas i slutet av 2024.

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället så som det beskrivs i högskolelagen. Uppdraget fanns omnämnt redan i forskningspropositionen 2020/2021 och ska redovisas för Utbildningsdepartementet 31 oktober 2024.

En utmaning i uppdraget är att lärosätenas samverkan med det omgivande samhället är ett så stort och diversifierat område. Ett område som omfattar många delar och aktörer på olika sätt. Projektledare Anna Lundberg tycker att det är viktigt att tänka på det i arbetet med att avgränsa projektet:
– Det gäller att fokusera och avgränsa klokt efter vad som kan stötta både högskolan och det omgivande samhället på bästa sätt. Nyttan och effekterna av samverkan kan också visa sig efter ganska lång tid, så att mäta effekter av samverkan kan vara svårt. En annan utmaning är att samverkan kan innebära så många olika former av aktiviteter och relationer, det kan handla om både utbildning och om forskning. Beroende på lärosäte och ämnesområde kan samverkan ta sig mycket olika uttryck.

UKÄ kommer att genomföra en så kallad tematisk utvärdering i uppdraget. Syftet med en tematisk utvärdering är att bidra till kunskap och nationella jämförelser på ett specifikt område. Förhoppningen är att utvärderingen och den kunskap den genererar ska bidra till lärosätenas utvecklingsarbete.

Dialogmöten och rådgivande grupp

Än så länge är arbetet med projektet i startfasen och projektgruppen har börjat orientera sig i området. UKÄ har under våren genomfört en rad dialogmöten med olika grupper och personer som är kunniga på området samverkan. Till sin hjälp har man också en rådgivande grupp som bland annat hjälper till med fokus, avgränsning och tillvägagångssätt i projektet. Man försöker också dra nytta av den kunskap om lärosätenas samverkan som UKÄ redan har sen tidigare genom att titta på UKÄ:s egna olika utvärderingar, granskningar, analyser, regeringsuppdrag och insamlad statistik.

Det inledande arbetet ska resultera i den vägledning som sätts samman nu under senvåren och till hösten drar själva utvärderingsprocessen igång.

Sidan publicerades den 8 maj 2023