Tillsatta tjänster

Här publicerar UKÄ de beslut som tagits om tillsättning av lediga tjänster.

Avslutade rekryteringar offentliggörs även på vår officiella anslagstavla som finns i entrén till UKÄ.

Tillsatta tjänster

Befattning

Tillsatt med

Beslutsdatum

 

Om det inte finns någon information i tabellen på denna sida betyder det att UKÄ inte fattat några beslut om anställningar under de senaste tre veckorna.