Medarbetare i bokstavsordning

Här hittar du kontaktinformation till alla medarbetare på UKÄ. Du kan också sortera per avdelning för att hitta den du söker.

  • Lisa Ahnell Lundvik
  • HR-generalist
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • lisa.ahnell.lundvik(at)uka.se

  • 08-563 086 24

  • Magnus Andersson
  • Arkivarie
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • magnus.andersson(at)uka.se

  • 08-563 086 20

  • Malin Belin
  • Receptionist/administratör
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • malin.belin(at)uka.se

  • 08-563 085 19

  • Anna Bengtsson
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • anna.bengtsson(at)uka.se

  • 08-563 088 71

  • Linnea Bergnehr
  • Kommunikatör
  • Kommunikationsavdelningen
  • fornamn.efternamn(at)uka.se

  • 08-563 087 36

  • Anita Bergquist
  • Generaldirektörens sekreterare
  • Ledningskansliet
  • fornamn.efternamn(at)uka.se

  • 08-563 085 74

  • Joanna Bergqvist
  • Receptionist, administratör
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • joanna.bergqvist(at)uka.se

  • 08-563 085 20

  • Sofia Berlin Kolm
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • sofia.berlin.kolm(at)uka.se

  • 08-563 085 21

  • Kenneth Boström
  • Intendent
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • kenneth.bostrom(at)uka.se

  • 08-563 085 63

  • Carl Braunerhielm
  • Verksjurist
  • Juridiska avdelningen
  • 08-563 085 38

  • John Bäck
  • IT-samordnare, IT-arkitekt
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • 08-563 085 55

  • Josefin Bäckström
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • josefin.backstrom(at)uka.se

  • 08-563 088 70

  • Caroline Cruz
  • Verksjurist
  • Juridiska avdelningen
  • caroline.cruz(at)uka.se

  • 08-563 087 23

  • Helen Dryler
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • helen.dryler(at)uka.se

  • 08-563 087 78

  • Carin Dänsel
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • carin.dansel(at)uka.se

  • 08-563 085 26

  • Tomas Egeltoft
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • tomas.egeltoft(at)uka.se

  • 08-563 088 28

  • Charlotte Ejsing
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • 08-563 087 68

  • Julia Elenäs
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • julia.elenas(at)uka.se

  • 08-563 085 23

  • Jan-Åke Engström
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • 08-563 087 65

  • Agnes Ers
  • Chefsassistent
  • Ledningskansliet
  • 08-563 086 67

  • Yvonne Fors
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • yvonne.fors(at)uka.se

  • 08-563 085 88

  • Helene Fröborg
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • helene.froborg(at)uka.se

  • 08-563 085 27

  • Minas Ghidei
  • IT-systemadministratör
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • fornamn.efternamn(at)uka.se

  • 08-563 088 68

  • Johan Gribbe
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • johan.gribbe(at)uka.se

  • 08-563 087 54

  • Henrik Grybb-Becker
  • IT-support, tekniker
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • 08-563 088 80

  • Anette Gröjer
  • Senior rådgivare
  • Ledningskansliet
  • anette.grojer(at)uka.se

  • 08-563 087 40

  • Jessica Gunnarsson
  • Administratör
  • Utvärderingsavdelningen
  • jessica.gunnarsson(at)uka.se

  • 08-563 086 64

  • Tomas Gustavsson
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • tomas.gustavsson(at)uka.se

  • 08-563 086 44

  • Annika Haglund
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • annika.haglund(at)uka.se

  • 08-563 087 28

  • Jana Hejzlar
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • jana.hejzlar(at)uka.se

  • 08-563 088 19

  • Per Helldahl
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • per.helldahl(at)uka.se

  • 08-563 085 24

  • Mikael Herjevik
  • Biträdande chefsjurist, biträdande avdelningschef
  • Juridiska avdelningen
  • mikael.herjevik(at)uka.se

  • 08-563 087 27

  • Henrik Holmquist
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • henrik.holmquist(at)uka.se

  • 08-563 086 05

  • Carolina Johansson
  • Biträdande avdelningschef
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • carolina.johansson(at)uka.se

  • 08-563 085 54

  • Kerstin Jonsson
  • Ekonomi- och löneadministratör
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • kerstin.jonsson(at)uka.se

  • 08-563 085 59

  • Lisa Jämtsved Lundmark
  • Enhetschef
  • Utvärderingsavdelningen
  • lisa.jamtsved.lundmark(at)uka.se

  • 08-563 088 03

  • Karin Järplid Linde
  • Avdelningschef
  • Utvärderingsavdelningen
  • karin.jarplid.linde(at)uka.se

  • 08-563 087 86

  • Marie Kahlroth
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • marie.kahlroth(at)uka.se

  • 08-563 085 49

  • Ingela Karlsson
  • Kommunikatör
  • Kommunikationsavdelningen
  • fornamn.efternamn(at)uka.se

  • 08-563 08 544

  • Niklas Karlsson
  • Biträdande avdelningschef
  • Analysavdelningen
  • fornamn.efternamn(at)uka.se

  • 08-563 087 88

  • Pontus Kyrk
  • Verksjurist
  • Juridiska avdelningen
  • 08-563 087 26

  • Carolina Källgren
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • carolina.kallgren(at)uka.se

  • 08-563 085 34

  • Eva-Marie Larsson
  • Administrativ handläggare
  • Analysavdelningen
  • fornamn.efternamn(at)uka.se

  • 08-563 086 47

  • Jessica Levin
  • Verksjurist
  • Juridiska avdelningen
  • jessica.levin(at)uka.se

  • 08-563 085 22

  • Susanna Lindenskoug
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • susanna.lindenskoug(at)uka.se

  • 08-563 086 61

  • Anna Lundh
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • anna.lundh(at)uka.se

  • 08-563 088 77

  • Anna-Karin Malla
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • 08-563 086 66

  • Elisabeth Mannerfeldt
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • elisabeth.mannerfeldt(at)uka.se

  • 08-563 085 08

  • Robin Moberg
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • 08-563 086 46

  • Lena Nirland
  • HR-strateg
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • lena.nirland(at)uka.se

  • 08-563 086 99

  • Marie Norell
  • Verksarkivarie, verksregistrator
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • marie.norell(at)uka.se

  • 08-563 085 70

  • Jonas Nylinder
  • Verksjurist
  • Juridiska avdelningen
  • jonas.nylinder(at)uka.se

  • 08-563 08 508

  • Maria Nyman
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • maria.nyman(at)uka.se

  • 08-563 086 45

  • Nils Olsson
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • 08-563 088 40

  • Viveka Persson
  • Enhetschef
  • Utvärderingsavdelningen
  • viveka.persson(at)uka.se

  • 08-563 086 58

  • Ingrid Pettersson
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • ingrid.pettersson(at)uka.se

  • 08-563 087 62

  • Annika Pontén
  • Avdelningschef samt ställföreträdande myndighetschef
  • Analysavdelningen
  • 08-563 087 57

  • Agneta Rolfer
  • Kommunikationschef
  • Ledningskansliet, Kommunikationsavdelningen
  • 08-563 086 42

  • Anna Rudebeck
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • anna.rudebeck(at)uka.se

  • 08-563 088 69

  • Aija Sadurskis
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • 08-563 086 03

  • Christian Sjöstrand
  • Chefsjurist, avdelningschef
  • Juridiska avdelningen
  • christian.sjostrand(at)uka.se

  • 08-563 087 31

  • Lina Smed
  • Verksjurist
  • Juridiska avdelningen
  • lina.smed(at)uka.se

  • 08-563 085 36

  • Marie Stern Wärn
  • Verksjurist
  • Juridiska avdelningen
  • 08-563 087 15

  • Fredrik Svensson
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • fredrik.svensson(at)uka.se

  • 08-563 087 87

  • Tony Szabo
  • Ekonomiansvarig
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • tony.szabo(at)uka.se

  • 08-563 087 18

  • Anders Söderholm
  • Generaldirektör
  • anders.soderholm(at)uka.se

  • 08-563 085 05

  • Kristina Tegler Jerselius
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • kristina.tegler.jerselius(at)uka.se

  • 08-563 085 53

  • Ulrika Thafvelin
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • ulrika.thafvelin(at)uka.se

  • 08-563 087 70

  • Astrid Tronarp
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • 08-563 086 06

  • Kristin Wengerholt
  • Kommunikatör
  • Kommunikationsavdelningen
  • fornamn.efternamn(at)uka.se

  • 08-563 086 41

  • Per Westman
  • Strategi- och planeringschef
  • Ledningskansliet
  • per.westman(at)uka.se

  • 08-563 085 39

  • Anders Viberg
  • Utredare
  • Analysavdelningen
  • anders.viberg(at)uka.se

  • 08-563 088 36

  • Peter Wikhagen
  • Avdelningschef
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • peter.wikhagen(at)uka.se

  • 08-563 085 57

  • Inger Wikström Öbrand
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • inger.wikstrom.obrand(at)uka.se

  • 08-563 087 19

  • Emma Wimmerstedt
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • emma.wimmerstedt(at)uka.se

  • 08-563 086 23

  • Loulou Von Ravensberg
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • loulou.von.ravensberg(at)uka.se

  • 08-563 085 47

  • Jennie Åkesson Holst
  • Verksjurist
  • Juridiska avdelningen
  • jennie.akesson.holst(at)uka.se

  • 08-563 087 38

  • Thomas Öst
  • Utredare
  • Utvärderingsavdelningen
  • thomas.ost(at)uka.se

  • 08-563 086 07