UKÄ:s faktureringsvillkor

Från och med 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura enligt en ny europeisk standard. Kravet gäller för alla offentliga upphandlingar inklusive direktupphandlingar. PDF-fakturor eller inskannade fakturor räknas inte som e-fakturor och kan därför inte tas emot.

Denna information riktar sig till leverantörer som ska ansluta sig för att skicka fakturor till UKÄ.

Skicka e-faktura via PEPPOL

Vi tar i första hand emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert system inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning:

https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

UKÄ:s PEPPOL-ID är 0007:2021006495

De format som vi kan ta emot i PEPPOL-nätverket är Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) och PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Skicka e-faktura via VAN

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan ni använda vår VAN-tjänst. UKÄ använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Här är de tekniska uppgifter ni behöver:

Format: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021006495 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1383

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

UKÄ:s GLN-nummer om detta behöver registreras:

  • 7340093208390

Sätta upp integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

Använda vår leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Fakturaadress:
Universitetskanslersämbetet
FE 7808
831 90 Östersund