Pandemin och högskolan – slutrapport

14
december

Tid: 09.00 - 10.00

Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till en timmes frukostseminarium med Universitetskanslersämbetet!

UKÄ har i uppdrag att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet av beslut och insatser som vidtagits och genomförts med anledning av coronapandemin. Vi fick uppdraget för drygt två år sedan och den 1 december publicerar vi slutrapporten.

Vid seminariet tittar vi närmare på resultaten och presenterar de huvudsakliga slutsatserna av vårt arbete. Vi tittar bland annat närmare på frågor som rör:

  • Undervisning och examination.
  • Internationalisering och internationell studentmobilitet.
  • Forskning, doktorander och juniora forskare.

Anmäl dig på länken nedan senast den 12 december. Länk skickas dagen innan. Seminariet kommer inte att spelas in.

Anmälningslänk »