Ansvarsfull teknikutveckling i ett internationellt perspektiv

30
november

Tid: 30 november 09:00-11:00

Plats: Digitalt

Hur kan vi se till att den teknik vi forskar kring och utvecklar är ansvarsfull, och vad innebär det? Och hur balanserar vi det med att våga testa och göra?

Välkommen till en workshop tillsammans med Komet, Kommittén för teknologisk innovation och etik, inom ramen för Plint, Plattformen för internationalisering som UKÄ är involverad. Workshopen lyfter frågor som är särskilt viktiga att beakta i internationella forsknings- och innovationssamarbeten.

Workshopen riktar sig i första hand till dig som jobbar med forskning, teknikutveckling, innovation och internationalisering inom akademin.

Det kommer finnas möjlighet att prova på Komets webbaserade verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Verktyget är till för alla som arbetar med teknik, oavsett om det gäller AI, life science, digitalisering, verkstadsindustri eller något annat teknikområde. Tanken är att det ska vara en hjälp till självhjälp. Verktyget innehåller både teoretiska och praktiska delar som bland annat berör vilka som påverkas av teknikutvecklingen, och den grund teknikutvecklingen vilar på och hur den genomförs.

Komet menar att ansvarsfull teknik handlar om att tillämpa ett etiskt förhållningssätt vid utveckling, användning och spridning av ny teknik. Det innebär även en medvetenhet om att teknikutveckling ska bidra till såväl miljömässig och social som ekonomisk hållbarhet, och till stärkt konkurrenskraft. Tekniken ska alltså inte bara fylla sin funktion, utan även bidra till ett hållbart samhälle. Vad innebär det inom forskning och innovation? Vad behöver vi tänka på när vi forskar kring eller utvecklar ny teknik?

Anmäl dig senast 29 november på Vinnovas webbplats.

Anmäl dig.