Hur kan vi utveckla sjuksköterskeutbildningarna? Lärdomar från en tematisk utvärdering

9
december

Tid: 9 december 13-15

Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till webbinarium om den nationella bilden i den tematiska utvärderingen av utbildning som leder till sjuksköterskeexamen.

Den 31 oktober avslutades den tematiska utvärderingen som fokuserat på färdighet och förmåga i sjuksköterskeutbildningen.

Syftet med utvärderingen har varit att:

  • granska hur lärosätena arbetar med att säkerställa och skapa förutsättningar för att studenterna når examensmålen för färdighet och förmåga
  • identifiera förbättringsområden och styrkor
  • ge tillfälle till lärosätena att värdera sitt arbete och utbyta erfarenheter
  • skapa kunskap om vilka resultat som uppnåtts

I webbinariet kommer utvärderingens ordföranden att presentera och diskutera de övergripande resultaten från utvärderingen, för att ge en bild av hur det ser ut för sjuksköterskeutbildningarna på en nationell nivå.

Detta webbinarium riktar sig till alla som är intresserade av sjuksköterskeutbildning.

Anmäl dig här »

Länk till seminariet skickas ut dagen innan. Webbseminariet kommer inte att spelas in.