Hur bidrar UKÄ:s utvärderingar till lärosätenas kvalitet och utveckling?

23
november

Tid: 09.00 - 10.00

Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till en timmes frukostseminarium med Universitetskanslersämbetet!

Vi har i uppdrag att granska och säkerställa kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Under 2021 gjorde vi åtta lärosätesgranskningar, samt ett femtiotal granskningar eller uppföljningar av utbildning.

Vid seminariet tittar vi närmare på hur det gått och hur trenderna ser ut. Seminariet utgår till stor del ifrån rapporten ”Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 2021” som redovisades till regeringen i maj 2022.

Vi tittar närmare på:

  • Hur granskningarna och kvalitetsarbetet under 2021 bidrog till hög kvalitet i lärosätenas arbete.
  • Hur metodutveckling är av betydelse för att fortsatt säkerställa tidsenliga, kvalitetsdrivande och internationellt framstående granskningar.
  • Hur internationaliseringsarbetet av granskningarna ser till att svensk utbildning är förenlig med internationella standards och stimulerar internationellt utbyte.


Här finns presentation som visades på dagens frukostmöte » Pdf, 1.1 MB.