Hur många forskarutbildade behöver Sverige?

13
oktober

Tid: 09.00 - 10.00

Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till en timmes frukostseminarium med Universitetskanslersämbetet!

UKÄ följer utbildning på forskarnivå genom statistik och analyser. I projektet Fokus forskarutbildning har vi belyst forskarutbildningen ur olika perspektiv: studenters intresse för forskarutbildningen, lärosätenas dimensionering av forskarutbildningen och samhällets behov av forskarutbildade.

I frukostseminariet fokuserar vi på behovet av forskarutbildade. Vi kommer bl.a. att redovisa att:

  • Antalet forskarutbildade på den svenska arbetsmarknaden har ökat.
  • I jobbannonser har efterfrågan på forskarutbildade ökat.
  • De forskarutbildade på arbetsmarknaden är koncentrerade till ett fåtal branscher.

Länk till seminariet skickas ut dagen innan.

Frukostseminariet kommer inte att spelas in.