Hearing – ge inspel på frågor till Plattform för internationalisering

19
oktober

Tid: 10.00-17.00

Plats: Vinnova i Stockholm/digitalt

På regeringens uppdrag har Svenska institutet, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova inrättat en samverkansplattform för att underlätta internationaliseringen av högre utbildning, forskning och innovation. Den 19 oktober 2022 genomförs en hearing för att ta reda på vilka frågor som ska prioriteras i plattformens arbete för ökad internationalisering.

Hearingen vänder sig till dig som arbetar med internationalisering inom högskolan och till representanter från andra myndigheter och organisationer som berörs av internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Tanken är att plattformen ska vara en resurs för problemlösning och kunskapsutbyte inom internationalisering. Under dagen presenteras också plattformens mål och arbete i de olika arbetsområdena.

Anmäl dig på UHR:s webbplats.

Läs mer om Plattform för internationalisering på UHR:s webbplats