Högskolans framtida utveckling i ljuset av historiska reformer

1
september

Tid: 13.00 - 14.00

Plats: Digitalt via denna sida

Välkommen till ett seminarium om högre utbildning och forskning. Seminariet inleds med en historisk tillbakablick genom en ny bok utgiven av UKÄ – Förändring och kontinuitet: Reformer inom högre utbildning och forskning 1940–2020. Bokens författare, Johan Gribbe, presenterar innehållet i boken.

Därefter följer en paneldiskussion om högskolans framtida utveckling i ljuset av historiska reformer. I samtalet deltar generaldirektör Anders Söderholm och tidigare universitetskanslärerna Harriet Wallberg och Lars Haikola. Paneldiskussionen tar avstamp i boken Förändring och kontinuitet men blickar också framåt.

Samuel Engblom, statssekreterare hos Anna Ekström, kommer sedan att reflektera över presentationen och panelsamtalet.

Efter seminariet kommer det finnas tid för frågor i mån av tid.

Program:

13.00-13.20 Presentation – Johan Gribbe

13.20-13.40 Panelsamtal – Anders Söderholm, Harriet Wallberg och Lars Haikola

13.40-14.00 Reflektioner – Samuel Engblom

Moderator: Annika Pontén

Hur du deltar:

Seminariet kommer att livesändas via den här evenemangsidan. Det kommer också gå att ställa frågor digitalt till panelen. Ett antal inbjudna gäster kommer också att delta på plats.

Ingen anmälan krävs.

Det kommer också gå att ställa frågor via verktyget Slido:

Länkt till Slido: Ställ dina frågor här