Erfarenheter och slutsatser från UKÄ:s examenstillståndsprövningar

13
september

Tid: 09.00 - 10.00

Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till en timmes frukostseminarium med Universitetskanslersämbetet! Vid seminariet presenterar vi tre rapporter om utfallet för examenstillståndsprövningar som UKÄ genomfört. Vi fokuserar på hur bedömargrupperna tolkat bedömningskriterierna i prövningarna och vilka krav som ställs för samarbeten kring examenstillstånd.

Vi tittar närmare på:

  • Utfallet av samtliga prövningar de senaste fem åren.
  • En kartläggning över vilka områden högskolor och enskilda utbildningsanordnare har beviljats examenstillstånd att inrätta forskarutbildningar sedan 2010.
  • Vilka krav som ställs för samarbeten kring examenstillstånd.

Länk till seminariet skickas ut dagen innan.

Frukostseminariet kommer inte att spelas in.