Rättssäkerhetskonferensen 2022

16
november

Tid: 09.00-16.00

Plats: Norra Latin, Stockholm

Sista anmälningsdag: 1 november, 2022

Onsdagen den 16 november är det dags för Rättssäkerhetskonferensen på Norra Latin i Stockholm.

Konferensen riktar sig främst till anställda vid universitet och högskolor samt företrädare för studentkårer och andra närliggande organisationer och myndigheter. Vi förbehåller oss rätten att i första hand ge dessa grupper plats på konferensen. Deltagare kommer att kunna välja mellan att delta på plats i Stockholm eller medverka digitalt.

Program

9.00–10.00
Registrering för de deltagare som är på plats, kaffe/te och smörgås

10.00–10:10
Inledning - Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

10:10–10:55
Högskolans avskiljandenämnd - Maria Eka, chefsrådman och ordförande i Högskolans avskiljandenämnd

10:55–11:00 Paus

11:00–11:15
Betänkandet Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83) - Carl Braunerhielm, verksjurist UKÄ

11:15–11:25
Några remissynpunkter på betänkandet - Marie Stern Wärn, verksjurist UKÄ och huvudföredragande Högskolans avskiljandenämnd

11:25–12:00
Översynen av den s.k. Ladokförordningen (1993:1153), synpunkter från lärosäten och andra intressenter - Sofia Tiberg och Stefan Axelsson, verksjurister UKÄ

12.00–13.00 Lunch

13:00–13:25
Samordnad granskning av lärosäten, ett pilotprojekt för UKÄ:s olika verksamhetsgrenar - Jessica Levin, verksjurist UKÄ

13:25–13:40
Examensbevis för personer som bytt juridiskt kön - Christine Lundgren, verksjurist UKÄ

13:40–13:55
Doktorandanställningar och rättssäkerhet - Tove Morén, verksjurist UKÄ

13:55–14:20
Andra aktuella frågor inom tillsynen - Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ

14:20–14:50 Fika

14:50–15:50
Aktuellt från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) med frågestund - Marie Stern Wärn, verksjurist UKÄ och huvudföredragande ÖNH

15:50–16:00
Avslutning

Delta

För att delta i konferensen så behöver du anmäla dig senast den 1 november. Länk till anmälningssidan finns nedan. Välj om du avser delta fysiskt på plats i Stockholm (kostar 1000 kr/person inkl lunch och fika, faktureras i efterskott) eller via en digital sändning (kostar 500 kr/person, faktureras i efterskott). Länk till sändningen skickas dagarna innan konferensen.

Information

Antalet platser till Norra Latin är begränsat till 250 personer och det är först till kvarn som gäller. Om platserna tar slut får vi hänvisa till den digitala sändningen.

Konferensen riktar sig främst till:

  • anställda vid universitet och högskolor
  • företrädare för studentkårer
  • andra närliggande organisationer och myndigheter