Digital spetskompetens 2035

13
juni

Tid: 13 juni klockan 10:30-12:00 med frukostmingel från 10.00

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm.Eller digitalt.

Inom regeringsuppdraget Kompetensförsörjning av digital spetskompetens som UKÄ har ihop med Tillväxtverket pågår just nu en framtidsanalys av utbud och efterfrågan av digital spetskompetens fram till år 2035. Den 13 juni presenteras analysen.

Forskargruppen som skrivit och som kommer presentera analysen består av Fredrik Heintz (Linköpings universitet), Jan Gulliksen (KTH), Amy Loutfi (Örebro universitet) och Anna Foka (Uppsala universitet). Medverkar gör även Per Callenberg, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsministern samt Hélène Barnekow, Partner Ascension AS och f.d. vd för Microsoft Sverige samt Therese Ahlqvist, chef för Universitets- och högskoleenheten på Utbildningsdepartementet .

Du är varmt välkommen att delta på plats i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm eller delta digitalt.

Stanna på frukost och lunch!

En lättare frukost och lunch serveras innan och efter. Till frukost och lunch kommer det finnas några olika alternativ att välja emellan på plats.

Läs mer och anmäl dig.

Läs mer om forskningsprojektet.

Mer om uppdraget: Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Vi ska starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer, i syfte att öka tillgången på digital spetskompetens. I uppdraget ingår också att så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.