Kvalitetssamordnardag med fokus på metodutvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet

12
maj

Tid: 12 maj 2022, kl.13:00 - 16:00

Plats: Digitalt via Zoom

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bjuder in lärosätenas kvalitetssamordnare till en halvdag med fokus på metodutvecklingsarbetet av det nationella kvalitetssäkringssystemet.

Kvalitetssamordnardagen genomförs digitalt via Zoom, länk till konferensen skickas ut till anmälda deltagare i samband med programutskick. Evenemanget riktar sig i första hand till inbjudna deltagare.

Program för kvalitetssamordnardagen 12 maj 2022 Pdf, 33.9 kB.