Lansering av digitalskills.se - nytt verktyg som tagits fram inom digital spetskompetens-uppdraget

29
april

Tid: 29 april 09.00-09.45.

Plats:Digitalt

Det råder brist på digital spetskompetens och behovet förväntas öka. Inom regeringsuppdraget Kompetensförsörjning av digital spetskompetens som UKÄ har ihop med Tillväxtverket har det därför tagits fram ett verktyg som genom datadriven textanalys av jobbannonser identifierar och visualiserar trender över digitala kompetenser och yrken.

– Vi ser en bred potentiell nytta för detta verktyg. I bland annat USA och Danmark används denna typ av underlag av högskolor för att skapa kurser så att studenterna blir mer anställningsbara efter en lång teoretisk utbildning. Informationen från verktyget ger också en snabb och hyfsat heltäckande bild av en branschs kompetensbehov och kan ge underlag för analyser eller diskussioner om olika insatser och program. Det finns inget liknande gränssnitt i dagsläget i Sverige så det vi utvecklar är något unikt och nytt, säger Josef Lannemyr, Tillväxtverkets projektledare för regeringsuppdraget.

Webbinariet anordnas tillsammans med den ideella organisationen Swedish Job Tech. På webbinariet kommer Fred Isaksson, Assedon, presentera och demonstrera verktyget. Tillsammans med inbjudna gäster kommer vi även diskutera hur verktyget kan användas i praktiken – exempelvis för att ta fram beslutsunderlag inför utformning av en utbildning. I dessa diskussioner deltar Charlotte Vällfors, Watma Education samt Nils Carlberg, Triglyf.

Verktyget kommer att finnas tillgängligt på digitalskills.se den 29 april.

Läs mer och anmäl dig.

Mer om uppdraget: Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Vi ska starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer, i syfte att öka tillgången på digital spetskompetens. I uppdraget ingår också att så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.