Mer digital spetskompetens – så löser vi flaskhalsarna

5
april

Tid: 9.00 - 10.00

Plats:Zoom

Sverige ska bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter och idag finns det flaskhalsar i kompetensförsörjningen av digital spetskompetens som måste adresseras. Inom ramen för regeringsuppdraget Kompetensförsörjning av digital spetskompetens har några av dessa flaskhalsar identifierats och under en timme kommer framtidens lärande inom tech diskuteras tillsammans med näringsliv och lärosäte.

För fyra år sedan identifierade OECD bristen av digital spetskompetens som Sveriges flaskhals i den digitala transformationen. Näringslivet har inte den tillväxt som kan förväntas eftersom utbudet av digital spetskompetens inte är tillräckligt stor. Vi behöver säkerställa god kompetensförsörjning inom tech för att Sverige ska nå sina mål, men hur gör vi det?

Webbinariet äger rum 5 april klockan 9-10 på Zoom. Tillsammans med lärosäten, studentrepresentanter och näringsliv kommer vi under en timme att diskutera och konkretisera vad kompetensförsörjningen för digital spetskompetens behöver.

Medverkande panelister är:

  • Simon Edström, fd ordförande SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), representant för SFS i regeringsuppdragets referensgrupp samt student på KTH
  • Ulrika Wallén, policyexpert kompetensförsörjning vid Svenskt Näringsliv med ansvar för frågor om högre utbildning.

Seminariet genomförs inom regeringsuppdraget Digital spetskompetens som genomförs av Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet.

Anmälan

Anmäld dig senast 4 april.

Anmäl dig

Kontakt

Maria Svensk, maria.svensk@uka.se

Observera att webbinariet inte kommer att gå att se i efterhand.

Mer om uppdraget: Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Vi ska starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer, i syfte att öka tillgången på digital spetskompetens. I uppdraget ingår också att så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.